Khamis, 15 Disember 2011

Program Transformasi Kerajaan (GTP)................Apakah Program Transformasi Kerajaan (GTP)?

Program Transformasi Kerajaan (GTP) diperkenalkan oleh Perdana Menteri, Dato’ Sri Najib Tun Razak pada bulan April 2009, dan akan diterajui oleh beliau. Dua objektif GTP adalah – pertama, untuk mentransformasikan kerajaan agar menjadi lebih efektif dalam penyampaian perkhidmatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan yang menjadi keutamaan kepada rakyat; dan kedua, memacu Malaysia ke arah melahirkan masyarakat yang maju, bersatu-padu dan saksama dengan standard kehidupan yang tinggi untuk semua. Ini sejajar dengan misi nasional ke arah mencapai Wawasan 2020 – untuk Malaysia mencapai status negara maju sepenuhnya.

Enam NKRA telah dikenalpasti untuk menuju ke arah transformasi Kerajaan dan ianya adalah:
Klik disini... 

                 

Mengurangkan Jenayah - GTP Program Transformasi Kerajaan

Membanteras Rasuah - GTP Program Transformasi Kerajaan

Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar - GTP Program Transformasi Kerajaan

Isi Rumah Berpendapatan Rendah - GTP Program Transformasi Kerajaan

Program Transformasi Kerajaan - Mempertingkat Infrastruktur Asas Luar BandarProgram Transformasi Kerajaan - Mempertingkat Pengangkutan Awam Bandar
KR1M Kedai Rakyat 1Malaysia - GTP Program Transformasi Kerajaan

Klinik 1Malaysia - GTP Program Transformasi Kerajaan

Prasekolah - GTP Program Transformasi Kerajaan

Fuel Subsidy (English Version) - GTP Government Transformation Programme

LINUS Literacy & Numeracy (English Version) - GTP Government Transformation Programme

BR1M Bantuan Rakyat 1Malaysia - GTP Program Transformasi Kerajaan

1AZAM (English Version) - GTP Government Transformation Programme

Women Entrepreneurs - GTP Government Transformation Programme

Tiada ulasan:

Catat Ulasan